Hälsa och livsstil i Europa

 

En studie av olika Europeiska populationer. 

Nu startar en stor Europeisk undersökning av hälsa och livsstil – EUROSPAN.I första hand är det regioner utanför de större städerna och från olika delar av Europa med olika klimat, populationsursprung och livsbetingelser som valts ut. Det är första gången denna typ av studier görs parallellt i ett antal Europeiska populationer. Deltagarländer är Skottland, Nederländerna, Tyskland, Kroatien, Italen och Sverige.

I Sverige har man valt Karesuando som en av sex Europeiska platser. Sverige har en särställning bland deltagarländerna genom ett unikt kyrkoboksmaterial från 1700- och 1800-talet. Bland de förutsättning som gör att Karesuando kvalificerat för att deltaga är tillgång till kyrkoboksmaterialet som registrerats och tillgängliggjorts av Demografiska databasen. Karesuando har också fördelen med att ha ett välordnat infrastruktur bl.a. genom Lärcentrum som kan erbjuda videoföreläsningar, distansbaserade utbildningsmöjligheter och är helt enkelt en utmärkt mötesplats för enskilda, företag och utbildningsanordnare.

EUROSPAN-projektet syftar till att förstå uppkomsten av våra vanligaste folksjukdomar och förebygga utvecklingen av dessa. Folksjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes, astma, högt blodtryck, MS och cancer och har blivit allt vanligare och orsakar stort individuellt lidande, förtidig död och ökande sjukvårdskostnader. Dessa sjukdomar orsakas av en kombination av miljöfaktorer och ärftliga faktorer, men endast ett fåtal av dessa faktorer är kända. Alla församlingsbor över 15 år kommer att inbjudas att deltaga och erbjudas en allsidig hälsoundersökning. Dessutom kommer att antal föredrag om olika aspekter på hälsa- och livsstil att hållas i lärcentrum i Karesuando. Projektet leds av professor Ulf Gyllensten, Uppsala universitet Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och Europeiska Unionen.

Se bilder hur undersökningen går till