Orienteringsutbildning inom olika yrkesområden

 

Utbildningsinfo

Genomförs
8.nov - 17. dec i Karesuando-Vittangi
 

Detta är en 6 veckor lång orienteringsutbildning där deltagarna kan utveckla sig själv på olika nivåer. Personlig utveckling för att bättre kunna se möjligheter med tillvaron, få kunskap och information om olika saker via föreläsningar, se områdets möjligheter via studiebesök samt utöka och skapa kontakter via arbetspraktik samtidigt som man kanske provar på något nytt och intressant.

Under utbildningen kommer deltagarna gå igenom sin handlingsplan för att uppdatera detta. Alla deltagare ska även fylla i CV:n med information om sökanden: personligt brev, meriter, anställningar, utbildningar och önskemål på sökandebanken.

 

Utbildningens innehåll
 

Omvärldsorientering


Personlig utveckling
Gruppsamverkan
Föreläsningar
Handlingsplan
Profil på sökandebanken

Arbetspraktik

Individuellt efter deltagarens behov
Utvecklande praktikplatser
Ska läggas på flera arbetsplatser

Studiebesök


Levi
Jukkasjärvi
Lannavaara


Mer information om utbildningen

Miroi i-learning AB
Eurosuando-huset
980 16 Karesuando
Tel: 0981-200 05 Mobil: 070-37 04 167