Is- och snöskulpturering

Bilder från utbildningen

Bilder från utbildningens skulpturtävling
 

Utbildningstid:                  6 veckor, start 17. januari 2005

Stationeringsort:             Karesuando och finska Pello 

Målgrupp:                          Personer som har intresse av att lära sig grundläggande kunskaper inom bearbetning och hantering av is- och snö som material för olika föremål. 

Mål:                             Utbildningen ger eleven grundläggande kunskaper om hur man sågar, lyfter och hanterar is. Eleven får även kunskaper om hantering och skötsel av de olika bearbetningsverktyg och hjälpredskap som används vid bearbetning och hantering av is. 

Innehåll i utbildningen:  Verktygslära, materiallära, bearbetningsmetoder, sågning av is, lyftteknik av is, teckning (right side of the brain),formlära, konstruktionlära, hantering av hjälpredskap. 

Beskrivning av utbildning:Utbildningen är en grundläggande utbildning för de som är intresserade av att lära sig hantera och handskas med is och snö som material. Utbildningen kommer att genomföras i samarbete med Blue Ice Art, som är ett företag som är specialiserad sig på hantering och förädling av is. Utbildningsspråket kommer att vara svenska, engelska och finska. 

                                            Utbildningen börjar med ett avsnitt där eleverna får lära sig grundläggande kunskap över de olika verktyg som används vid bearbetning av is. Första avsnittet innehåller även slipteknik och verktygsvård.

                                   Andra avsnittet består av sågning och framtagning av is direkt från sjön. Längden på denna modul kommer att vara 1 vecka (40 timmar) och kommer att genomföras i Pello (Finland). 

Tredje avsnittet handlar om teckning enl. ”right side of the brain”. Denna modul varar 40 timmar och genomförs med ledning av en världskänd skulptör Stewe Lester från Usa. 

Resten av utbildningstiden ägnas åt praktiska övningar. Eleverna har även möjlighet att besöka internationell isskulptureringstävling Blue Ice Art den 1-6 februari 2005. 

Intyg:                                Efter avslutad utbildning utfärdas ett intyg enl. Nords kvalitetssystemet.

 


Mer information om utbildningen:

Arbetsförmedlingen i Karesuando
Terje Raattamaa 0981-319 31