ORIENTERINGSUTBILDNING

HANTVERK I DET GAMLA BRUKSSAMHÄLLET

Kunskapslyftet i samarbete med Arbetsförmedlingen i Karesuando och Vittangi startar rubricerad
utbildning 1 oktober  2002.
Utbildningsanordnare är TBV i samarbete med KOMVUX.
Utbildningen kommer att bedrivas på heltid under 20 veckor.

Utbildningsorter: Karesuando och Vittangi med vardera 15 deltagar platser.

 

Mål med utbildningen: Utbildningen skall ge deltagarna kännedom (orientering) om hur man tillverkade och använde olika bruksföremål i (företrädesvis inom slåtter- och myrslåtter) det gamla brukssamhället i Tornedalen samt förbereda dem för arbete med ovanstående.


Målgrupp: Deltagare anvisade av Kunskapslyftet samt Arbetsförmedlingen. Urval sker i samråd mellan Kunskapslyftet samt Arbetsförmedlingen.


Utbildningens innehåll:

Teoretiska ämnen

Matematik: Vardagsmatematik (grund, gamla mått, area)
Svenska: Att kunna uttrycka sig i tal och skrift, dokumentation.
Historia: Lokal bygdehistoria
Naturkunskap: Lokal flora och fauna. Ekologi.
Data: Grunddata, Internet, bildhantering och dokumentation
Deltagarna  har möjlighet till att införskaffa betyg i ämnena matematik, svenska och data.

 

Praktiska ämnen

Materialkännedom: Olika virkesslag, användningsområden
Tillvaratagande: Tidpunkt för anskaffning, torkning och lagring
Verktyg/användning: Yxa, kniv, lie och slipning av verktyg
Timring: Kännedom om olika timringar.
Andra byggnader: Teoribetonad genomgång av byggnadskonstruktioner av t ex. hässjor.
Tillverkning av bruksföremål/hantverk: Lie + vinge, räfsa, spånkorg, kälkar
Restaurering av gamla timmerbyggnader: Upplyftning och takläggning.

 

För mer information samt anmälan till  utbildningarna kontakta:

Arbetsförmedlingen i Karesuando: Terje Raattamaa 0981-319 31
Arbetsförmedlingen i Vittangi: Roger Rehnblom 0981-319 93
Kunskapslyftet i Karesuando: Håkan Siggemo 0981-202 11, 070-661 46 54
Kunskapslyftet i Vittangi: Carina Lundholm 0981-101 14, 070-638 45 84