Bilder från Pingisjärvi

Här kan man följa restaureringen och återupptagandet av slåttern på Pingisjärvi slåttermyren.
Restaureringen av området blev färdig hösten 2005.
Ni som är intresserade kan boka studiebesök till området och få en visning av området.


Pingisjärvi-projekt
Slåtterängarnas Intresseförening

Pingisjärvi före restaureringen. Bilderna är tagna år 2000.

 

 

2001
Restaureringen påbörjades hösten 2001. Det första som gjordes var att de gamla skiftesgränserna röjdes upp.

 

Våren 2002 körde vi ut rastvagnen till Pingisjärvi.

 

2002
Följande bilder är tagna sommaren 2002

 

2004
I augusti 2004 förvandlades Pingisjärvi-slåtterområdet till en stor sjö. Flera dagars häftig regn gjorde att vattnet steg enormt mycket. Höhässjorna dränktes och spångarna flyttade på sig.


2005
Nu börjar restaureringen vara klar och förändringen av området är helt enorm.
Nu kan man se hur stort området egentligen är och redan nu kan vi se hur fågellivet på området ökar.
Under åren som gått så har flera fågelarter hittat ett ställe att bygga bo...
 

2006
I år är det första gången vi ska slå höet efter restaureringen. För att klara av den så har vi införskaffat en speciell slåttermaskin som klarar av att köras i både vatten och mark. Maskinen visade sig vara en bra investering och slåttern gjordes i rekordfart. Det tog mycket längre tid att samla upp all hö och frakta bort det från myren.

Fågellivet på myren har ökat markant under dessa år vi har arbetat på myren. I år hade vi även en stor falk som häckade någonstans i närheten och vi kunde se den varje dag jaga sorkar. Även sädesärlan har hittat hit.

     
         
     
     © Copyright Juha Pahajoki 2000-2006