ISOSAARI EKONOMISKA FÖRENING

RohtariledenRohtari-leden är en nyupprustad vandrings- och upplevelseled som går efter gamla höbärgningsstigar runt Isosaari i Kuttainen.

Båthyra för egen överfart för vandringsled     50:- Kr


          

   Leden börjar vid färjeläge och längs den finns grillplatser, fiskebryggor, övernattnings-stugor och informationstavlor där du kan bekanta dig med ortens historia, djur- , fågel- och växtliv. Du kan även besöka ett ställe som även haft besök från rymden……..

Leden, grillplatser och fiskebryggor är för alla men stugorna är till uthyrning.
TILL UTHYRNINGSSTUGOR