ISOSAARI EKONOMISKA FÖRENING

Medlem i Förening

Den som vill kan köpa medlemskort till Förening
hos någon av våra styrelsemedlemmar eller Teofilussons Livs i Kuttainen

Du kan även betala in medlemsavgiften på bankgiro 419-9931

Medlemsavgift är 100:- kr


Som medlem i förening kan du delta i föreningens medlemsaktiviteter

OCH ALLA SOM KÖPT MEDLEMSKORT, DELTAR I ÅRETS SLUT I
MEDLEMSLOTTERI, DÄR MAN KAN VINNA FINA PRISER