Kontaktuppgifter: 

Styrelsen 2013:
Juha Pahajoki, Ordföranden 070- 37 04 167
Rune Törelid, Sekreterare
Lars-Olof Töyrä
Ingvar Dagfjäll
Sören Esberg
Bengt-Ove Törelid
Ove Larsson
Ersättare:
Gunvor Töyrä, Kassör
Viktor Jatko
Ruth Thylin
 
     
 

2012

 

58 lamm har sett dagens ljus på Isosaari fram till 20. april. Vi har också börjat gräva en brunn i anslutning till fårhuset, en grävskopa har anlitats för uppgiften att gräva så djupt den kan, därefter grävs det med spade.

Fram till årsmötet den 19. mars har 24 lamm föds, man väntar på att de ska födas 25-30 stycken till under våren.

Utbyggnaden av fårhuset är i stort sett klart, nu finns det personalrum, plats för fåren att föda sina lamm och förvaringsutrymme för foder. Totalt finns nu ca. 260 kvadrat färdigställda.

 

 
 

2011

Under året fick byn utmärkelsen "årets by" i Norrbotten.
www.karesuando.se\events\arets_by_2011.htm

Utbyggnad av fårhuset påbörjades under året, varje måndagskväll har ett antal frivilliga samlats och byggd tillsammans.

Inköp av maskiner för höbärgning köptes in.

restaurering av en naturskön vandringsled påbörjas på ön. (Rohtari leden)

 
       
 

2010

På våren, 12-13 mars, ordnades det en kurs i användandet av häst
www.karesuando.se/projekt/isosaari/hevos_kurs_mars10/kurs_hevonen_mars2010.htm

Under barmarksperioden fortsatte arbetet med bland annat röjning av igenvuna ängar och restaurering av lador. En 10 tal feriearbetare fick möjlighet att tillsammans med de två anställda jobba på Isosaari.

Invigning av fårhuset den 20. november 2010.

 
 
 

2009

Den 29. januari 2009 var alla som var intresserade av att starta fårskötsel på ön Isosaari i Kuttainen till ett möte på skolan. Hushållningssällskapet var med som sakkunniga på mötet. Beslut togs att bilda en interim styrelse för en ekonomisk förening redan då.

Isosaari ekonomisk förening bildades

Arrende avtal skrevs med markägare

De första fåren anlände 1. juni 2009.
www.karesuando.se/projekt/isosaari/forsta_faren_1_juni.htm

Fårbladet började komma ut
www.karesuando.se/projekt/isosaari/far_bladet/farbladet.pdf

Exkursion (naturvandring) på Isosaari den 5. juni
www.karesuando.se/projekt/isosaari/exkursion_5_jun_2009/exkursion_ver2.htm

Färgan bärgades
www.karesuando.se\projekt\isosaari\farjan_kuttainen\bargning_farja.htm

Länstyrelsen på besök den 18. augusti
www.karesuando.se/projekt/isosaari/lansstyrelsen_aug_2009/18_aug_lansstyrelsen.htm

Grillfest och fårklippning
www.karesuando.se/projekt/isosaari/klippning_17_okt/klippnin_17okt2009.htm