ISOSAARI EKONOMISKA FÖRENING

Andelsägare i Förening

Föreningen säljer även andelar till medlemmar som kostar 1000:- kr/st
En medlem kan köpa högst 100 andelar.

Du kan köpa dessa från styrelsemedlemmar
eller att sätta in summan på vår bankgiro 419-9931


Föreningen lottar ut  10 % av de bagglamm som föds till andelsägare på hösten