MYROR I SKALLEN

Av Ture Töyrä, Karesuando

Sedan gammalt sägs det att gå till myran och se hur dom arbetar. Det gjorde jag i den grad att jag fick myror i skallen och skriver dessa rader för att bli av med dom. Tidigare har jag följt ett annat råd. Ha inte bekymmer se på himmelens fåglar de har inte bekymmer för morgondagen utan sitter på en kvist och sjunger.

Av myror finns det ett sextiotal arter i Sverige varav cirka hälften bygger stackar. Andra arter bor under jorden, i multnande träd, men även i hus. Av myror finns olika storlekar och färger. Det finns gula, röda, svarta och till och med vita myror.

Det vi ser mest av är stackmyran som bygger sitt bo av barr. Det är noga med hur barren placeras i boet. Trots regn är der sällan en stack blir blöt invändigt. Vid valet av barr är den  väldigt noga att barr har den rätta mognadsgraden. En myra kan gå förbi åtskilliga barr innan den hittar den lämpliga. Ventilationen i stacken är det noga med. Särskilda myror har till uppgift att se till att den fungerar. Vanligtvis ser man en tredjedel av stacken ovan jord, resten av boet finns nere under jorden.

Storleken på myrorna varierar, På Kanarieöarna och på öarna runt Medelhavet finns millimeterstora svarta myror, som kräver nästan förstoringsglas för att ses. I Australien finns det en art som kallas för klubbmyra, den är aggressiv och åtskilliga centimeter stor. Dessutom är soldatmyrorna beväpnade med ”plåtsaxar” till munnar. Och som om det inte skulle räcka har dom en gadd baktill med gift som kan ta död på det mesta.

I en stack finn det myror med olika uppgifter. Där finns puppskötar och äggskötarmyror som matar och flyttar ägg och puppor så att de håller sig friska. Huruvida de kan befria dom från svampsporer och kvalster liksom att se om andra inkräktare lagt sina ägg i en puppa kan dom nog ej se.

Myrdrottningen som är större än arbetsmyrorna får flera ägg dagligen som särskilda barnmorskemyror tar hand om. I deras uppgift ingår även att mata drottningen och putsa hennes uppsvällda kropp.

Vid ingångarna finns soldatmyror som ser till att endast myror med rätt ”lukt” kommer in

Dock finns det vissa steklar och skalbaggsarter som som kommit över ”koden” och släpps in i stacken. Dessa kan sedan ställa till stor skada genom att lägga sina ägg i pupporna, äta av äggen, och låta sig matas av myrorna.

Förr att dom s. k. samlarna och spanarmyrorna skall hitta hem ” snitslar” de sitt spår med sin egen lukt. De spanarmyror som hittat något intressant kan meddela med sina antenner vilken hjälp de behöver. Myrorna ”mjölkar” bladlössen på en söt vätska. Om jag kommer ihåg rätt kan de ha en egen ” ladugård” med bladlöss som de matar med svamp från egna odlingar.

En stor stack består ofta av stackar som ligger i närheten och är som våra förstäder Mellan dom olika stackarna går vägar som kan vara nästan decimeter breda. Stora vägar går även till de ställen där dom hämtar mat eller material till stacken.

Liksom vi människor kan myrorna råka i krig om någonting som är attraktivt eller fyller ett nödvändigt behov för stacken. Då kallas soldaterna för att erövra det begärliga. Genom att pupporna ges annorlunda mat föds fler soldatmyror. Den andra stacken gör likadant. Detta leda till ett storkrig där de slåss till sista myra. Pupporna och äggen tas som krigsbyte och den andra stacken blir övergiven eller en andra stack åt vinnarna. Det är inte osannolikt att det pågår ständiga småkrig stackar emellan, utan att det leder till något avgörande.

Varje sommar föds vid något tillfälle massor med hannar och honor med vingar. De är dom som sedan ska bilda nya myrsamhällen. Dom parar sig i luften, varefter hannarna dör medan honorna biter av sig vingarna och försöker bilda nya samhällen. En myrdrottning kan leva 18 till 20år medan en arbetare är förbrukad och dör efter några månader.

När myrorna svärmar gör de det samtidigt i en hel skog. Det gör att myror från olika stackar blandar sig med varann och det naturliga urvalet gör att dom dugligaste överlever. Det är inte små mängder myror som är i rörelse. Det rör sig om tusentals. Vid ett tillfälle såg jag en båt helt full med myror. Det fanns knappast en kvadratcentimeter ledig. Som tur var rörde det sig om svartmyror som inte är så aggresiva. Om hannarna sedan av arten rödmyra biter eller har bitverktyg vore onödigt, när de ej är ämnade att fortleva. Samtidigt som myrorna svärmar samlas alla skogens insektätare till detta naturens stora kalas. Alla småfåglar, trollsländor, ödlor och även fiskar deltar i festen. Av dom ursprungliga drottningarna är det endast ett fåtal som får chansen till att anlägga ett bo.

Av intresse är vandrarmyran som stannar vid ett ställe så länge där finns föda och fortsätter sedan till nästa. Först går spanarmyror och väljer dom bästa vägarna och tillgången på föda. Alla insekterna i deras väg övermannas och äts upp. Skorpionerna och spindlarna går inte säkra emedan myrorna genom sitt flertal och trots manspillan oftast får övertaget.

Så vandrar myrorna framåt, en mindre grop eller pöl klaras av genom att myrorna bildar en levande bro som de efterföljande kliver över. Sist i tåget kommer barnskötarna med puppor och ägg samt drottningen. Detta följe skyddas av stora soldatmyror som biter till av minsta anledning. Trots stora förluster kläcks hela tiden nya myror. De matas med föda som gör dom till arbetare, soldater och ibland föds nya honor och hannar. Det märkliga var att när vandrarmyrorna fick tag i en hanne klippte de av vingarna på den. Därefter fördes han till honan och fick befrukta henne. Om han vidare öde sägs inget. Förmodligen fick han tjäna som föda. Stora byten måste samlarmyrorna få hjälp med som t. ex. transporten till övernattningsplatsen. Då fick soldater med extremt långa ben bära hem bytet. Vandrarmyrorna som finns i Afrika har infödingarna lärt sig att dra nytta av denna myra. När myrorna vandrar in i hyddorna, äter dom upp allt vad insekter och kvalster heter, och när dom är färdiga lämnar dom stället. Vid mörkningen återsamlas myrorna. Dom barnskötare, soldater och andra som inte fått mat får nu matas av samlarna. Sen vilar de till en ny morgon då ny riktning eller flyttning bestäms. All flyttning av drottning, ägg och puppor sker dock efter mörkrets inbrott, för att väcka så lite uppseende som möjligt.

Det som leder det hela, sägs röra sig om kemiska reaktioner och har delvis med kosten att göra. Mycket som sägs och skrivs om myrorna,  är misstänker jag, antaganden. Men alla de olika myrarternas beteenden sätter människornas fantasi i rörelse, speciellt när det gäller att jämföra den med människan.

En annorlunda myra är den myra som bor inne lövverket. Eftersom de inte själva kan producera tråd använder de pupporna som kan producera tråd till att veckla och sy ihop bladen med. Vi har rödmyran som vi också kallar för ettermyra som sprutar vätska ur bakkroppen. Somliga säger att de håller en smörgås över stacken för att få myrorna att spruta etter på den, och att man då skulle få en godare smörgås. Den vanan har jag ej tagit efter fast jag ofta varit ute i skogen.

Något som man ofta ser i skogen är att en myra bär på en annan. Jag har trott att det är myrambulansen som är i farten eller att det är krigsbyte. Men det sista jag hört är att de oftast är en arbetare som bär på en äggskötarmyra som ej själv har förmåga att orientera sig till en grannstack eller tillbaks.

Om vi går ut och lär oss av myrorna är det synd, att vi tar efter dom även när det gäller krig. Ja, det var nog allt för idag, hoppas jag blev av med myrorna jag hade i skallen. 

Karesuando den 23 december 2005-12-23

T.T.