MINNEN FRÅN KRIGSÅREN
 

Av Karesuando Amatörforskare, Karesuando

Hellin Nilsson berättade, att hon som mycket ung arbetade i Vita Husets (landsfiskalbostaden) lusbastu. Lindahl var landsfiskal då. Han var en mycket burdus man, som svor och skrik om allt inte gick efter hans pipa.
En gång fick Hellin till uppgift att ta in ett plagg, där det fanns extra mycket löss. Hon hittade en skjorta, som vimlade av löss. Hon lindade in den i tidningspapper och bar in den till Lindahl. Han började svära och skrika, Hellin var tvungen och gå ut och kasta luspaketet under bron. Lindahl tog senare hand om paketet och skickade det vidare till undersökning. Hellin berättar vidare, att de fick gå upp på Vita Husets vinda och kasta ut kläder åt de rentvättade flyktingarna. Kläderna måste vara lika lusfria, som de nybadade människorna var. Sedan forslades alla vidare till Kiruna järnvägsstation för vidare transport till orter i Västerbotten och Norrbotten.
40‑talet blev ett bättre årtionde, när det gäller ekonomin. Under 20‑talet och 30‑talet hade pengar varit sällsynta. Nästan alla hade mer eller mindre självhushåll. Om man skulle klara livhanken måste man ha åtminstone ett par kor och några får. De flesta hade dock 4‑5 kor. Mjölken skickades ej till mejeriet, man gjorde smör, ost, fil, grädde m.m. hemma. Det gjorde att man fick smör, ost och grädde mycket lättare.

Sigurd Nilimaa och några andra från Karesuando blev kommenderade till tvångsarbete 1942‑43. Sigurd fick åka till Aapua och hugga ved 190 m under tre månaders tid. Betalningen var 3,25 kr per m, för detta arbete fick han tillgodoräkna 3 månader, vilket förkortade hans värnpliktstid. Där fanns även svenskar, men svenskarna var mycket dåliga på att arbeta. Många "svenskar" måste därför förflyttas till andra platser. De fick hämta mat från Rovakka, men svenskarna vägrade att hämta maten då det var deras tur. De blev istället arga. De s.k. svenskarna var mycket otrevliga, de hotade Sigurd och Axel med stryk och kallade dem för "finnpajsare". En gång gick det så långt att Sigurd och Axel var tvungna, att ta till yxa och kniv för att visa sin styrka. Men efter den gången började "svenskarna" visa respekt för "finnpaisarna". De såg nu, att vi inte var några, som man kunde leka med.

Under 40‑talets första år var det krig i Finland: Då kom norrmännen till Karesuando och började bygga ett "Norgeläger". Då fick Sigurd arbete där liksom många andra karesuandobor. I "Norgelägret" byggdes en hel by med vatten och avloppsledningar. Där fanns t.o.m. ett sjukhus, biograf samt två stora stallar med hundratals hästar. Stallarna var belägna där gamla fotbollsplanen låg. Hästarna var ardennerhästar, de var inte lämpliga att köra i snö med. De var stora och klumpiga. Färjan låg i Maunu på 40‑talet, all trafik med färja skedde från Maunu. Finlands evakuering skedde till stor del från Maunu. 

När Norgelägret revs blev det igen arbetstillfällen. Karesuandoborna fick riva hela lägret. Sen lastades alla byggdelar på norska lastbilar, som färjades över i Maunu. Därifrån fortsatte färden till Norge.

Vägen mellan Kuttainen och Karesuando blev helt sönderkörd. Det var stor trafik under krigsslutet. Dessutom hände detta då snösmältningen var som värst. Kuttainen var utgångsplats för dem som skulle till Kautokeino, Alta m.fl. platser i Nordnorge. Man var tvungen och lägga ut plank, så bilarna kunde köra på plank, eftersom vägen inte höll, för den livliga trafiken.

 Under krigsåren fanns det tullare i varje by, utefter hela gränsen. Även i lilla byn Maunu fanns det tullare stationerade, eftersom färjetrafiken skedde från Maunu. Dessutom fanns det luftbevakning i varje by. Man anställde i regel flickor. De fick lära sig olika saker som gällde i det militära t.ex. att krypa och skjuta. Man hade byggt torn uppe på tak. Där fick flickorna stå och spana, sedan fick de rapportera till Boden om de såg något misstänkt. Dessutom skulle de rapportera varje morgon klockan 6.00 om vädret mm. En cyklande löjtnant brukade komma och kolla oss även sent på kvällen. Elina Grape var en av dem som skötte bevakningen. Hon kommer ihåg en episod när ett tyskt plan flög över. Då var det en av bevakningsflickorna som tog sin bössa och sköt. Bevakningen pågick dygnet runt. Det var två timmars pass, men på natten fyra timmar, eftersom det var två stycken i tornet. Alla tyckte att det var så kusligt att stå ensam på natten.

Ture Töyrä började skolan i Karesuando hösten 1939 samma år som andra världskriget startade. Ture minns om sin skoltid att militärerna tog skolan i anspråk under långa tider. Skolbarnen fick därför inhysas på olika ställen i byn hos Rutfors och Grapes lillstuga.

Ture minns även olika händelser som inträffade på grund av kriget. Barnen såg en spärrballong, som flög från nord till syd. Från ballongen hängde linor, som fastnade i en skog någonstans i närheten av Muonio. En gång flög två tyska flygplan så lågt, att man kunde se flygarna inne i planet. Barnen tyckte att allt sådant var mycket spännande och förstod inte att vara aktsamma.

Under 40‑talet förbättrades Karesuandos bostadsstandard. Många familjer, som bodde dåligt fick s.k. miljonhus med möbler, sänglinne mm. Senare började staten ge lån åt folk som ville bygga eget hus s.k. egnahem. Familjer med många barn fick huset amorterat tack vare barnen. Därför fick husen namnen "Barnrikehus"

Barnbespisningen kom ovanligt sent till Karesuando, som jämförelse kan man ta Övertorneå kommun som fick barnbespisning 1940. Karesuando fick barnbespisning 1947. Även sjuårig folkskola kom senare till Karesuando. Barn födda 1927 i Övertorneå kommun fick gå sju år i skolan. I Karesuando fick barn födda 1933 gå sju år i skolan.

Under 40‑talet var fordringarna på livet inte så stora. Folk var inte så bortskämda med bekvämligheter. Allt arbete måste ske manuellt. Ofta var familjerna väldigt stora 10 barn var inget ovanligt. Elina Grape berättar att hon slutade skolan 1940. Hon kom från en åttabarns familj. Barnen började arbeta så fort som möjligt. Elina tog plats som s.k. piga i olika familjer. Det gjorde de flesta unga flickor.

Viljo Tuoremaa slutade också skolan 1940. Unga pojkar fick även börja arbeta mycket tidigt. Han högg ved åt folk, snarade ripor som sen såldes. På sommaren hjälpte han med höarbete mm

Ännu på 40‑talet var det mycket stor skillnad på tjänstemän och arbetare. Ofta var de barn till tjänstemän, som fick fortsätta i skolor. Arbetarbarn även om de var mycket begåvade fick sällan möjlighet till att studera vidare.

På 40‑talets mitt och i slutet av 40‑talet kom Katrineholmsfebern till Karesuando. När det var som bäst fanns det 10 elever från Karesuando i Katrineholm. De flesta gick i handelsskola, men det fanns även de som studerade i realskola och gymnasium. Det var dock barn till affärsmän, som var överrepresenterade. Hellin Nilsson berättar att hon kände en flicka, som var mycket begåvad, men av ekonomiska skäl hade hon ingen möjlighet att fortsätta, samtidigt som många rikemans söner och döttrar, som var mindre begåvade fick fortsätta, så orättvis var ännu 40-talets Sverige.

Våren 1945 kom världsfreden. Då började det hända saker. Hela Europa låg ju i ruiner. Man började återuppbyggnad av städer och byar. Det behövdes virke, skogsbruket fick en uppsving. Skogsarbetet skedde manuellt. Karesuando bysamfällighet hade ett skogsskifte i Suopatusjärvi mellan Paittasjärvi och Saivomuotka. Där hade man skogsavverkning. En del av Karesuandos manliga befolkning fick arbete där. En del män sågade träden och kvistade dom Sedan kördes virket med häst till sågen. Därifrån kördes de vidare till älven. På den tiden fanns det gott om små sågar. I Karesuando fanns det en såg, i Saivomuotka fanns tre sågar, i Kuttainen tre, i Mertajärvi en, i Idivuoma en såg och även i Sudjavaara fanns en såg.

Viljo Tuoremaa höll på med skogsarbete i Suopatusjärvi. Där bodde de i barack. Han berättar vidare om förhållanden, som rådde i Särkijärvi. På natten sov dom i en barack med en eldstad, som var öppen mot himlen. Ofta var kläderna fuktiga, när de la sig på kvällen.

Någon i laget borde elda hela natten, så man slapp frysa. Oftast var alla för trötta för detta arbete. På morgonen var vattnet fruset. Men man gjorde upp eld och torkade kläderna. Sedan ordnade man med mat. Fläsket fräste i pannan, det smakade gott. En dag kom syster Maja på besök, hon tyckte att förhållandena var vidriga. Hon lämnade åtminstone 50 flaskor eter, som hon ansåg, att vi så väl behövde. Men kamratskapen var det inget fel på. Tiden gick fort, alla kvällar hittade man på något roligt. Ibland spelade man kort, ibland hittade man på något annat trick. Denna avverkning som skedde i Suopatusjärvi och Särkijärvi var under Muotkas regi. Virket från Suopatusjärvi kördes till Saivomuotka. Där tog sedan flottningsföreningen över och flottade sedan vidare längs älven.