RounalaRounala är en gammal marknads- och kyrkoplats från 1500-talet.
I Rounala finns rester av kyrkansgrund och begravningsplats samt ett minnesmärke
från 1914.


I Rounala finns också en torvkåta där besökande kan rasta.