KartaSaarikoski Turistlogi ligger i nordligaste delar i Sverige, ca. 75 km från
Sveriges nordligaste kyrkbyn Karesuando och ca. 35 km söder om Treriksröset, Kilpisjärvi.