Nu börjar det hända saker på bygget

 

Nu börjar det hända saker på bygget, så det blir nog en fabrik så småningom, säger en glad Thore Johansson, styrelseordförande och etableringens samordnare på företaget Nordic Print. Efter diverse förseningar är det nu högsta fart som gäller för bygget om allt skall hinna bli klart till årsskiftet. I alla fall måste allt vara under tak och de stora jobben även invändigt vara klara till årsskiftet. Sedan återstår det säkert en hel del invändiga arbeten att göra även en bra bit in på nästa år. Slutplanering av tomten, asfaltering med mera kommer att göras först nästa sommar.

 

Thore berättar vidare att alla produktionsmaskiner är beställda och första leverans beräknas till vecka 51-52. Likaså är möbler till kontor och personalutrymmen beställda, även där med beräknad leverans vecka 51-52. Det blir således bråda tider kring jul.

 

Den här veckan och början av nästa vecka genomförs intervjuer med alla de sökande som fortsatt är seriöst intresserade av utbildning/arbete i fabriken. De är drygt 30-talet som skall intervjuas. Minst 15 kommer att tas ut till den utbildning på 24 veckor som beräknas starta i mitten av januari nästa år. Det blir ingen lätt uppgift att välja ut 15 stycken av alla goda sökande. Besked, positivt eller negativt, till alla i början av december. En tröst för de som inte kommer med i första ”svängen” är att de 15 första är bara början. Går allt som vi tänkt oss så blir det inom överskådlig framtid betydligt fler än 15 anställda. Det kan till och med bli brist på sökande, eftersom marknadsutsikterna fortsatt ser mycket goda ut.

 

Är allt bara positivt? Nja, ett lite moln har seglat upp och det gäller namnet Nordic Print, eller Nordic Print Lapland AB som är företagets officiella namn. Det är så att det finns ett par andra företag i Sverige som har likartade namn och det innebär att det kan bli vissa konflikter i framtiden. För att vara på den säkra sidan och undvika eventuella framtida problem så kommer företaget att byta namn, berättar Thore. Ett namnbyte är lätt att göra nu innan allt för mycket pengar har hunnit satsas på marknadsföring och profilering av namnet. Det tilltänkta nya namnet blir Arctic Print AB, men registreringen är inte klart ännu. Det nya namnet är kort, kan kopplas till regionen där vi skall verka och är gångbart i alla de tre länder, Sverige, Norge och Finland, som vi skall verka i.