Politiker och tjänstemän från
Fritids och Kultur
på besök i Kuttainen
2009-10-01

 

 
  Kiruna kommuns ledande politiker och tjänstemän från Fritids och Kultur sidan var på besök i Kuttainen. Orsaken var Kiruna kommuns besparningar, och vilka åtgärder som kommer att genomföras i Kuttainen.

Orsaken varför de hade kommit var att de ville klargöra kommunens planering när det gäller hockeyplan, skidspår, fotbollsplan och sporthallen. Många av oss bybor har nyligen upplevt hur kommunens sparåtgärder kan påverka oss, skolan har nyligen stängts och vi hade fått höra rykten om att också annan verksamhet när det gäller ungdomarnas fritids sysselsättning skulle dras in. Flera av byborna har kontaktat kommunen i frågan.

Det var ganska bra besked vi fick ta del av den 1 oktober, hockeyplan och skidspår (elljus) blir kvar. Kuttainen IF kommer att få ett nytt avtal för underhållet. Många av oss hade varit oroliga, och då inte bara barnen och ungdomarna. Ordföranden Isak Töyrä påstod att Kuttainen inte bara har den lägsta medelåldern i hela Sverige, utan att vi också har den bästa konditionen.

Sedan när det gäller sporthallen så kommer Kuttainen IF att få olika förslag på hur ett nyttjanderätts avtal kan se ut. Vi var intresserade, eftersom vi inte ser några andra alternativ. Så förhoppningen är att sporthallen i byn snart står öppen igen med nyttjanderätt för Kuttainen IF.

När det gäller de kommunala bidragen så kom ordföranden med ett förslag till "tjejerna" från Fritids och Kultur. En inbjudan till våren (sommaren) till en fotbolls match mot byns "tjejer". Om det kommunala laget förlorar så blir det mer i bidrag för lokalerna. Vi fick inte klart för oss om de antog utmaningen, vi återkommer med den saken senare om det blir aktuellt.
 
     
   
 

En del av byborna som kommit till mötet med FoK

Anja Taube (förv.chef), Ann-Helen Bergsten (ordf FoK), Siv Gunillasson (vice ordf FoK) och Anneli Taavola