IDIVUOMA FRITIDSFÖRENING


Idivuoma Fritidsförening verkar för att organisera personer med intresset för bygdens kulturella, idrottsliga och turistiska utveckling, samt natur- och miljövård för en meningsfull fritid.

Vi tar hand om skötseln av fotbolls- och hockeyplan i Idivuoma, samt elljusspåret mellan Idivuoma och Mertajärvi.
Vi anordnar årligen Idivuoma Pimpeltävling och olika andra evenemang som fotbollsskola för unga.

 

 

NYHET !!!!

Föreningen har ansökt och fått finansiering för utrustning av vandringsleden mellan Idivuoma och Karesuando. Det är en ca. 30 km lång led som kommer att upprustas under 2017-2019.
Efter leden finns broar, stugor och vindskydd som kommer att renoveras.

Projektet finansieras av LLU Tornedalen 2020 och Idivuoma Fritidsförening