Lärcentrum
Karesuando invigdes

Den högtidliga invigningen av Lärcentrum Karesuando skedde torsdag 1. april. Invigningstalare var professor Ole Henrik Magga från Kautokeino, Norge.  I sitt tal poängterade han vikten av utbildning och möjligheterna som Lärcentrum skapar för att utveckla och främja vårt mångkulturella arv som vi har här uppe. Efter talet knöt han ihop banden med de tre deltagande nationernas färger, svenska, finska och norska. På dessa band fick alla närvarande skriva sitt namn. Banden kommer senare att pryda väggen på Lärcentrum Karesuando.

Kiruna kommunstyrelsens ordförande Thore Klippmark framförde i sitt tal vikten av stora utbildningssatsningar, tex. Kunskapslyftet som på det här sättet lever vidare genom Lärcentrum Karesuando.

Därefter fick invigningsgästerna se en demonstration av videokonferensens möjligheter genom att en del av invigningen genomfördes med hjälp av videokonferens.

På invigningen bjöds även musik av Lars-Olof och Berit Juuso. De framförde låtar med samisk, svensk och finsk text.

Bilder från invigningen
Foto: Sten-Ove Alatalo

 

LÄRCENTRUM KARESUANDO
HEMSIDA

Bakgrund
I vuxenutbildningens nya roll kommer näringslivs- och sysselsättningsfrågor att vara nära kopplade till utbildningsinsatser i regionen. Målet med Lärcentrum Karesuando är att skapa en gemensam mötesplats, agera motor kring utbildnings- och utvecklingsfrågor samt fungera som mäklare mellan olika aktörer i regionen.

CFL, Centrum för Flexibelt Lärande, har fått regeringens uppdrag att stödja etablerandet av Lärcentra inom kommuner genom att fördela resurser. Nära hälften av Sveriges kommuner ansökte. Kiruna är en av de 19 i hela landet som fick riktade medel för att starta ett Lärcentrum i Karesuando.

Vi har att se fram emot en spännande tid i Kirunas östra kommundel. Det finns stora förväntningar på att Lärcentrum Karesuando ska bli en grogrund för regional utveckling och utbildning, bl.a. genom att stärka minoritetsspråken i området.


Kontaktpersoner
Helene Branteryd, Projektledare
helene.branteryd@skola.kiruna.se
Tel: +46 (0)980-708 34, Mobil: +46 (0)70-34 99 610

Håkan Siggemo, Bitr. projektledare
hakan.siggemo@skola.kiruna.se
Tel: +46 (0)981-203 89, Mobil: +46 (0)70-66 14 654