Gränsöverskridande samverkan

 Torsdagen den 15. december anordnades ett seminarium i Karesuando kring gränsöverskridande samverkan. I seminariet deltog aktörer kring gränsen samt olika myndigheter, både från Sverige och Finland. Anordnaren för evenemanget var Kiruna kommun.
Syftet med seminariet var att synliggöra och presentera olika samverkansprojekt som sker över gränsen och efter arrangemanget kunde konstateras att det händer en hel del i området.

Det senast beviljade projekten var Arctic Network som är ett marknadsföringsprojekt samt ett projekt med gemensam reningsverk i Karesuando/Karesuvanto.

       
         
       
   
     

Foto: Juha Pahajoki

Program

Välkomsttal
Kenneth Stålnacke, Kommunalråd i Kiruna kommun

Från Vision till Verklighet
Bengt Westman, Bothnian Arc

Historiens största industrietablering i Karesuando
Thore Johansson, Arctic Print AB

Gränspassager Sverige-Finland-Norge
Mats Sjöberg, Vägverket region Norr

Verksamheter i Lannavaara och IUC Stenrike
Jenny Söderström, Kristallen Lannavaara

Samverkan över Älven
Juha Pahajoki, Eurosuando ek. förening

Vattenförsörjning
Sten Stridsman, Kiruna kommun

Grundskolan
Nils Vasara-Hammare, Karesuando skola

Vuxenutbildning
Peter Palo, Kiruna kommun

Landstingets gränsöverskridande verksamhet
Bengt Ek, Norrbottens läns landsting

Gränslös digital tandvård
Anna Marakatt, Norrbottens läns landsting

Arctic Trail
Sten Stridsman, Kiruna kommun

Arctic Network
Lars Björkenvall, SV Kiruna

Interreg i framtiden
Tiina Marjeta, Länstyrelsen i Norrbottens län