EUROSUANDO EKONOMISKA FÖRENING

Verksamhet i Eurosuando-huset

 

Verksamheter som bedrivs i Eurosuandos lokaler idag är

Anne Pounu
Arbetsförmedlingen
Eurosuando café
Eurosuando ek. förening
Fylkesmännen i Tromsö
Karesuando Konsthantverk
Karesuando Turistinformation
Könkämä Sameby
Landsbygdskontoret, Kiruna kommun
Medborgarkontor/ Lärcentrum
Norrskenets skoterförening i Karesuando
Samisk Design & Material
Slåtterängarnas Intresseförening
The lapland Connections Ab
Trapperprodukter.se
Tromsö sped Sverige Ab
Tundra Vildmark
Unga Örnar