Tidigare artiklar

Här kan du läsa tidigare artiklar som är publicerade på hemsidan under 2007.
 


Öppet Hus på Medborgarkontoret den 12 december 2007.Läs mer om öppet hus aktiviteten


Tövädret raserade snökyrkan.

Den här kyrkans historia blev kort, bilden är tagen den 14 december, tövädret hade redan satt sina spår.
Den 16 december rasade kyrktornet.

Wilma och Håkan Siggemo hade byggd kyrkan. Få se om den kommer att byggas upp igen i vinter


Varmt i december i Karesuando


Under december månad var det ovanligt varmt i området.
Nästan all den snö som kommit hann smälta bort.
Är det någon som kommer ihåg en liknande december månad?


Julturisterna från England i Karesuando

Foto: Ulf H Tuoremaa

För första gången så hittade jul och vinter turisterna till vårt område. Det engelska bolaget TRANSUN, som tidigare haft Rovaniemi som resmål, fraktade sina kunder till Enontekiö och Karesuando. De stannade här från slutet av november till 6 januari 2008. Totalt blev det cirka 5000 gästnätter på hotell Davvi.


GENOM SVERIGE
MED VED I TANKEN

Foto: Ulf H. Tuoremaa

Det  var många som tittade en gång till när dessa killar kom nådde fram till Karesuando på sin resa genom Sverige.
Läs mer på deras hemsida på www.vedbil.se


 


En kram till sin nyfödda kalv....     
Foto: Juha Pahajoki 070503


FÖRSTA SPADTAGET FÖR UNIKT SVENSK-FINSKT
VA-PROJEKT I KARESUANDO   


Idag Onsdagen den 18 april togs första spadtaget för ett gemensamt VA-projekt i Finska/Svenska Karesuando. Projektet är ett gränsöverskridande projekt mellan Enontekiö och Kiruna kommun.
Projektet är ett EU-Interreg 3 A Nordprojekt innehållande ett gemensamt avloppsreningsverk för båda Karesuandobyar samt anslutning av bägge byars vattenledningsnät.
Läs mer (på finska)


   
 
Foto: Juha Pahajoki


Mellan klockan 22.30 och 02.12 natten mot söndag kunde vi se en total månförmörkelse. Men eftersom solen strålar passerar genom jordens atmosfär och böjs lite så kommer månen inte vara helt svart utan får en rödaktig ton.Foto: Juha Pahajoki 07-03-03Foto: 070110 Juha Pahajoki

Den 10-11. Januari är det dags för solens återkomst i Karesuando men det molniga vädret gjorde det omöjligt att se det men istället kunde vi se kometen McNaught  i Karesuando på onsdag eftermiddag när molntäcket sprack upp strax efter 15.00.